Implant (single and multiple)

ایمپلنت دندانی به صورت تک دندان و چند دندان

فواید ایمپلنت تک دندان نسبت به بریج دندان چیست؟
ایمپلنت دندان فواید بسیاری را نسبت به دیگر گزینه های جایگزینی دندان دارد علاوه بر ظاهر و عملکری مشابه دندان طبیعی، ایمپلنت تک دندان می تواند بدون به خطر انداختن سلامت دندان های کناری جایگزین دندان از دست رفته شود. دیگر گزینه ای برای درمان تک دندان از دست رفته، بریج ثابت متکی بر دندان است، که نیازمند حمایت دندان های کناری از بریج دندان است.
به دلیل اینکه ایمپلنت جایگزین ریشه دندان می شود، استخوان نیز محفوظ تر خواهد بود. این در حالیست که در درمان بریج بخشی از استخوان که سابقا دندان را احاطه می کرد، شروع به تحلیل رفتن می کند. ایمپلنت ها با استخوان آرواره ادغام می شوند و کمک می کنند که استخوان سالم و بی عیب باقی بماند.

ایمپلنت تک دندان
در مدت طولانی، ایمپلنت زمان آشکار شدن پوشش بریج یا پایه فلزی آن می شود. استخوان تحلیل رفته زیر بریج ممکن است منجر به لبخندی غیر جذاب شود. ممکن است سیمانی که بری تک دندان نسبت به بریج زیباتر است و تمیز کردن راحت تری هم دارد.
لثه در اطراف بریج ممکن است عقب نشینی داشته باشد که باعث نقص قابل مشاهده ایج را در جای خود نگه می دارد، شسته شود که این به باکتری ها اجازه می دهد تا دندان حامی بریج را دچار پوسیدگی کنند